Atestat_informatica.jpg

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de atestare a
competenţelor profesionale a absolvenŃilor claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică


METODOLOGIA de organizare si desfăşurare a examenului de atestare a
competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică
Subiecte atestat informatica 2010-2011