Anul_scolar_2013-2014.png


Simulare_bac2014.png
Simulare_Bac__2014.png
O R D I N
privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national,în anul scolar 2013 - 2014CALENDARUL
Simularilor evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2013 - 2014ANEXA Nr.3
CONTINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NATIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL SCOLAR 2013 – 2014ANEXA Nr.4
CONTINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NATIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A ÎN ANUL SCOLAR 2013 – 2014metodologii.jpgOrdin al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.5219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationale pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulaltie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureatcalendarbac.jpg
BAC_2014-Calendar.png


listadiscbac.jpgprogramebac.jpg